Caroline Bastholm

CNibred.jpg
Förnamn: Caroline
Efternamn: Bastholm
Telefonnummer: +46702319602

Ordförande i Ingenjörer utan gränser

Ordförande i Ingenjörer utan gränser samt doktorand i solcellssystemteknik vid Högskolan Dalarna. Doktorandstudierna omfattar utveckling av design- och övervakningsmetoder för solcells-hybridsystem och studier av sociala aspekter relaterade till introduktionen av småskalig elförsörjning i Östafrika.