Projekt

vatrtentank.jpg

I byn Wulugu i norra Ghana ska Ingenjörer utan gränser genomföra ett vattentanksprojekt. Det är genom förra årets resenärer i området som vi har kommit i kontakt med skolan där projektet ska genomföras. Området upplever en torrperiod som sträcker sig över 4-6 månader varje år, under denna period är tillgången av vatten otillräcklig.

BAKGRUND

Under sommaren 2015 åkte resenärerna Fredrik Carlson och Pontus Christerson från Ingenjörer utan gränser till Ghana för att slutföra projekten ”Solar panels for education” och ”Biogas in northern Ghana”. Under deras resa framgick det att det fanns ett stort behov av vatten i området. Resenärerna kom även i kontakt med Wulugu Senior High School där de såg att skolan inte hade tillräckligt med vatten. Detta lade grunden till projektet ”Water Supply Solution Wulugu”. Wulugu Senior High School är en internatskola med ca 2000 elever, alla elever äter lunch på skolan och de flesta bor även där. Skolan använder därav väldigt mycket vatten dagligen. På grund av att byggnaderna har stora metalltak medför att denna skola är en lämplig kandidat för att samla in vatten från taken.

SYFTE

Projektet syftar till att förse skolan med en vattentank i anslutning till taken för att samla in regnvatten, vilket ska förse skolan med vatten under torrperioden. Det ska även konstrueras ett vattenfilter som ska rena vattnet och göra det drickbart. Vattentanken ska kunna lagra 90 000 liter vatten och vattnet ska användas till matlagning och för att dricka när inget annat vatten finns tillgängligt. Skolan har ett dagligt behov av vatten som uppgår till nästan 10 000 liter varje dag, vilket medför att det lagrade vattnet räcker i ca 9 dagar om inget annat vatten används.

Projektet syftar även till att skapa ett långsiktigt förhållande med skolan för att på längre sikt uppfylla hela vattenbehovet under torrperioden. Om detta betyder att bygga fler vattentankar eller om det finns en annan bättre lösning.

Om resenärerna har tid ska även förra årets projekt i området besökas och ses över.

 

MÅL

Målet är att projektet ska fungera som en förstudie och under sommaren 2016 ska:

  • En vattentank på 90 000 liter vara färdigställd i slutet av sommaren 2016.
  • En vattenpump driven av solceller pumpa upp vattnet från tanken
  • Ett vattenfilter konstrueras och vara färdigställd i slutet av sommaren 2016. Vattenfiltret ska kunna rena 10 000 liter vatten om dagen.

 

PLANERING OCH UTFÖRANDE

Under verksamhetsåret 2015/2016 ligger planeringsarbetet i att finna lösningar hur vattentanken och filtret ska utformas och hur vattnet ska pumpas upp från tanken för att säkerställa bästa möjliga funktionalitet. Allt planeringsarbete förbereds i Sverige av nio studenter vid Linköpings universitet. Förarbetet i Sverige ska även inkludera att skapa en plan för hur lokala kontakter i byn ska erhålla kompetens det krävs för att underhålla systemet när resenärerna lämnat Ghana.

 

TIDSPLAN

Volontärerna kommer vara i Ghana i nio veckor under sommaren 2016. De tre första veckorna går åt till att gräva hålet som tanken ska vara placerad i. Nästkommande två veckor används till att mura tanken. Bygga taket planeras ta tre dagar och sedan 2 veckor för att stelna. Under de två veckor taket stelnar utförs konstruktion av filter och installation av solpaneler. Den tid som finns över används till buffert om något tar längre tid än planerat eller till att resenärerna besöker de tidigare genomförda projekten i området.

 

VOLONTÄRER

Två representanter, Miriam och David, som båda är studenter vid Linköpings universitet, har valts ut av Ingenjörer utan gränser Linköping för att åka ner till Ghana och utföra det planerade arbetet under sommaren 2016.

Miriam Englund är 25 år gammal och kommer från Stockholm. Hon studerar fjärde året på civilingenjörsutbildningen Energi Miljö Management i Linköping. Miriam har även hunnit med att ta ett studieuppehåll för att arbeta på reningsverk i både Uganda och Malawi. På fritiden håller Miriam på med mycket träning och hon är kompetent inom kampsporten Muay Thai. Miriam brinner för alla människors rätt till rent vatten och tycker att man inte kan göra allt, men alla kan göra något. Därför vill Miriam tillsammans med studenterna på skolan i Wulugu bygga upp vattentank för säker insamling och förvaring av vatten.

David Eriksson är även han 25 år gammal och kommer från Stockholm. Han studerar fjärde året på civilingenjörsutbildningen Maskinteknik i Linköping. David har under sina fyra år på universitet varit engagerad ideelt i olika organisationer som Liu water and wind och MPiRE (Maskinteknologsektionens fadderi). David är en sportig kille som på fritiden gillar att kitesurfa och att golfa.