Projekt

ACOHOF_FFS.JPG
SODIS_1 (1).JPG

Brist på rent vatten är ett problem på många platser i världen. I kombination med dåliga sanitära förhållanden och bristande kunskap leder detta till sjukdomar som kunnat undvikas med relativt enkla medel. Genom att samarbeta med en skola i Tatum syftar WADIS 2 till att öka kunskapen kring vattenreningsmetoder och hygien och sanitet hos både studenter och övriga invånare i området.

WADIS 2 är en fortsättning på det arbete kring vatten och sanitet som Ingenjörer utan gränser startade upp i Tatum i samband med WADIS 1. Projektet genomförs i samarbete med Acohof, en lokal NGO vilken vi samarbetar med i flera projekt. Acohof driver bland annat en sekundärskola med inriktning mot familjejordbruk Acohof Family Farm School.

För att nå målet med ökad kunskap om vattenreningsmetoder, hygien och sanitet kommer ett litet center/experimentverkstad att etableras på skolan kallat Development and Information Center (DevICe). Centret kommer att ha undervisningsmaterial, experimentutrustning samt exempel på olika enkla sätt att rena vatten på. Det kommer förutom att bidra med information också ge möjlighet till studenter att få göra experiment. Vattenrening, hygien och sanitet kommer således att bli en del av skolans läroplan. Personal från Acohof och lärare kommer tillsammans att ansvara för att undervisa studenter och även sprida kunskap utanför skolan. Ingenjörer utan gränsers roll är att utbilda lärare och övrig personal, bidra med viss utrustning, sätta ihop undervisningsmaterial och enkla experiment för studenter samt ge kontinuerligt stöd till personalen på centret.

Bloggat om projektet

DSCN7123.JPG

Samverkan är viktig

Stefan Karnebäck
Hur kan vi göra projekten mer effektiva genom samvekan med andra/flera organisationer både hemma och lokalt? En månad efter hemresan, som förresten tog 45 timmar ”från dörr till dörr”, har jag hunnit smälta en del av intrycken från vår vistelse i Kamerun. Hur var det? är ju en vanlig fråga. Jo, det var bra… mycket sandigt och dammigt som det blir i slutet av torrperioden, men många positiva upplevelser.

Lycka och teknik

Gustav Isaksson
I söndags besökte vi den Presbyritanska kyrkan. Då det är nationell ungdomsvecka i Kamerun just nu var det barn- och ungdomsgudsjtänst och vi fick ta del av härlig sång och blev mycket gott välkomnade.
DSCN7165.JPG

Soliga hälsningar från Kamerun

Gustav Isaksson
En dryg vecka av tre har gått sedan vi lämnade Sverige. Efter ett kort stopp i Bandja, en kokande motor, utslitna bromsskivor och ett tvåsiffrigt antal timmar dag och natt på skumpiga vägar kom vi så fram till slutmålet Tatum i nordvästra Kamerun.