Projekt

Solceller Kamerun.JPG

Projektets syfte är att installera och förbereda för underhållet av solceller på internatskolan Family Farm School i byn Tatum i Kamerun.

Syfte

Projektets huvudsakliga syfte är att installera solceller på internatskolan Family Farm School i byn Tatum i Kamerun. Det går runt 60 barn på skolan varav majoriteten även bor på skolan. De har idag behov av el för datorer, vattenpumpar till hygienanläggning samt belysning för läxläsning och för utomhusbelysning för att underlätta nattvakternas arbete. Family Farm School ligger i utkanten av byn och har idag endast sporadisk tillgång till elektricitet via en 2 km lång elkabel från det nationella elnätet. 

Projektet syftar också till att utbilda skolpersonal, samt personer i nära anknytning till skolan, i underhållsarbetet av solcellssystemet för att säkerställa att systemet är funktionsdugligt så lång tid som möjligt framöver. Vårt mål är också att eleverna på skolan ska känna sig delaktiga i projektet och vi kommer ta med oss utbildningskit för solceller för att enklare kunna illustrera hur de fungerar. 

Att solenergi har valts som energikälla beror på en rad anledningar: dels är det den mest lämpliga energin utefter klimatet, det är en förnyelsebar energikälla samt att solceller har en lång livslängd och minimalt underhållsarbete.

Mål

Vårt mål är att Family Farm School i så hög grad som möjligt ska ha tillgång till elektricitet och att detta ska ske på ett miljömässigt hållbart sätt. Detta så att de kan bedriva undervisning samt ha tillgång till elektricitet under hela dygnet. Vi hoppas också att elever och personal ska få en grundläggande insikt i hur man kan hämta energi ur solen samt lite baskunskap hur elektroniken fungerar. Projektet beräknas vara helt färdigt våren 2017 och vårt mål är att skolan då ska ha den kunskap som krävs för att sköta systemet och att vår kompetens inte längre är nödvändig.  

Allmänt om skolan

Family Farm School drivs av den ideella organisationen Afoni Children of Hope Foundation (ACOHOF). En stor del av undervisningen går ut på att lära ut praktiska och teoretiska kunskaper inom jordbruksmetoder. Skolan vill ge eleverna en möjlighet till utbildning och en bättre framtid där barnen kommer att kunna stanna kvar och bruka jorden på ett mer hållbart och lönsamt sätt, istället för att outbildade ta sig in till städerna och riskera att hamna i t.ex. trafficking. Som en del i undervisningen ingår också att eleverna åker hem några dagar per månad för att föra vidare kunskapen till familjerna. 

Genomförande

Projektet startades i början av sommaren 2015 men kom igång på riktigt under hösten då hela gruppen, som består av fem ingenjörsstudenter och en doktorand, bildades. Projektet ligger under Ingenjörer utan gränsers lokalgrupp i Uppsala, en lokalgrupp för studenter och yrkesverksamma. Under hösten 2015 och våren 2016 etablerades en god kontakt med skolan, vi samlade information om behoven på plats och skapade oss en bild av hur geografin och klimat ser ut mer i detalj. En viktig del i det förberedande arbetet har varit att simulera solcellsanvändningen för att få ett system som blir så stabilt som möjligt att det fungerar även när soltillgången är begränsad under t ex regnperioder. Mycket tid och arbete har också gått åt att skaffa finansiering till projektet, vi har bland annat sålt julkort samt sökt stipendier.

Under sommaren 2016 åkte två studenter ner till Tatum och genomförde en förstudie på elbehovet. Detta genom att bland annat genomföra mätningar på förbrukning samt kontrollera mängden elavbrott. Två av projektgruppens medlemmar kommer i december att åka ner och installera solcellerna, samt genomföra en del undervisning i skolan om solceller.

För mer information kan ni kontakta oss via mail på tatum.uppsala@ingenjorerutangranser.se.

Projektmedlemmar
Emilia Helander - Projektledare
Hannes Larsson - Ekonomiskt ansvarig
Joakim Nyman - Finansieringsansvarig
David Lingfors - Tekniskt ansvarig
Ylva Gullberg - Hållbarhetsansvarig
Anna Bergentz - Hållbarhetsansvarig

Bloggat om projektet

IMG_5807.JPG

Installation av solceller i Tatum, Kamerun vecka 3

Emilia Helander
Uppdatering nummer 3 från solcellsprojektet i Tatum, Kamerun, snart är det bara en vecka kvar på deras resa!
15879297_1426787500688717_220775022_n.jpg

Installation av solceller i Tatum, Kamerun vecka 2

Emilia Helander
Här kommer ytterligare en uppdatering från resenärerna i solcellsprojektet i Tatum, Kamerun.
15776601_10212365581040978_485511956_o.jpg

Installation av solceller i Tatum, Kamerun vecka 1

Emilia Helander
Nu har resenärerna från Uppsalas solcellsprojekt i Tatum, Kamerun, har varit nere i en vecka och här kommer nu en första uppdatering på vad de hittills haft för sig.