Projekt

Solpaneler Ghana 1.jpg
Solpaneler Ghana 2.jpg
Solpaneler Ghana 3.jpg
Solpaneler Ghana 4.jpg
Solpaneler Ghana 6.jpg
Solpaneler Ghana 5.JPG

Sommaren 2015 åkte två volontärer från Ingenjörer utan gränser ner till en by i norra Ghana vid namn Karimenga för att bland annat installera solpaneler på The Free Project Junior High School. Skolan är relativt nybyggd och har finansierats samt planerats av den svenska organisationen The Free Projects.

Det var genom The Free Projects som vi hittade skolan och organisationen var även vår samarbetspartner för projektet. När projektet genomfördes drevs organisationen av den svenska tjejen Camilla Brandow Gustafsson tillsammans med Joshua Atanga bosatt och uppvuxen i Karimenga, Ghana. Projektet genomfördes med bakgrunden att byn inte är påkopplad på det nationella elnätet och saknar helt elförsörjning. Samtidigt har det Ghanianska skolsystemet krav på att eleverna måste klara av nationella prov varje år för att få gå upp i nästa årskurs, varav ett av dem är i datorkunskap. Syftet med projektet var alltså dels att ge skolan belysning men även att skapa en datorsal för datorundervisning. Anläggningen fungerar bra och kapaciteten räcker gott och väl för skolans utnyttjande (6 månader efter start). Eltillgången möjliggör nu också för byns barn att komma till skolan kvällstid och läsa sina läxor där. Vilket var något, förutom möjligheten till datorundervisning, som skolans rektor såg mycket framemot. Han trodde att möjligheten för läxläsning kvällstid var en enorm möjlighet för att öka kunskapsnivån bland barnen och förbättra deras resultat på nationella proven i alla ämnen. Resultat som i dagsläget är ganska låga då de flesta eleverna saknar möjlighet att göra sin läxor i hemmet.

Skolan är byggd för tre årskurser men då skolan endast är ett år gammal har de bara en kull elever i nuläget på cirka 30 elever med ungefär hälften tjejer, hälften killar. Under projektets gång var det väldigt stort fokus på säkerheten då solpanelerna och systemet tyvärr är väldigt stöldbegärligt och en typ av stölder som varit ett stort problem i området. Därför konstruerades även låsbara burar till både datorer och batterier som murades fast i golv och vägg inne på skolan. I buren till datorerna installerades eluttag så att datorerna kan laddas under natten samtidigt som de är inlåsta i buren. Solpanelerna som placerades på skolans tak fästes också med hjälp av en metallkonstruktion med syfte att göra de så svårtagna som möjligt. Datorerna som systemet och buren dimensionerades för var 8 bärbara datorer som Ingenjörer utan gränser fick skänkta till projektet av Tekniska verken i Linköping. För att öka säkerheten ytterligare installerades även kraftigare lampor med rörelsesensorer som tänds vid mörker ifall någon rör sig runt skolan. Projektet drevs av en projektgrupp i Linköping och det var två Linköpingsstudenter som fick resa ner till Ghana och färdigställa allt på plats.

Den viktigaste erfarenheten från projektet är att det är stor risk att målgruppen som syftet är att hjälpa kanske inte är tydliga med deras verkliga behov. Utan de är rädda för att de inte ska få någon hjälp ifall de berättar till exempel hur mycket ström de egentligen behöver. Så istället smyger de kanske in efterhand, att det kanske vore bra med även det här med mera. Vi som organisation som vill hjälpa deras verkliga behov och dimensionera hela projektet utifrån det får här ett problem. Därför är det otroligt viktigt att vara väldigt tydliga och försöka få målgruppen att öppna upp och berätta vad de verkligen behöver - sen blir det för oss att lyckas finansiera och genomföra det. 

Projektledare & resenär,
Pontus Christerson