Projekt

Tulela1.jpg

Solar lightning TULELA lamp Kenya är ett projekt som drivs av studentgruppen Ingenjörer utan gränser Göteborg. Projektet drivs i en anda av frugal innovation och samarbetar med en organisation i Kenya för att utveckla en solenergidriven lampa tillverkad av elektronikskrot. I Kenya är det 23 % som har tillgång till elektricitet, vilket har skapat ett stort behov bland den övriga befolkningen.

Dagens hållbara belysningsalternativ är i Afrika mycket dyra, vilket medför att många istället använder sig av fotogenlampor och engångsficklampor. Studentgruppens mål är att förbättra och utveckla belysningsmöjligheterna i delar av Kenya som inte har tillgång till el. Projektet fokuserar på en marknad i byn Kadete där främst kvinnor arbetar. Förhoppningen är att projektet leder till att invånarna ser en möjlighet i gammalt elektronikskrot, att säkerheten ökar för de som arbetar på marknaden samt att hälsoriskerna relaterade till användning av fotogenlampor minskar. Det finns även en chans att omsättningen på marknaden ökar då omständigheterna för försäljarna förbättras.

I dagsläget har studentgruppen tagit fram en lösning för en solenergidriven laddningsstation för flera lampor, samt en logisk krets för att kunna fästa mindre solpaneler direkt på varje enskild lampa för fristående laddning. Detta för att öka flexibiliten för användning av TULELA­lampan. Den största utmaningen är nu att hitta finansiering så att några medlemmar kan åka ner för att hjälpa till att installera laddingsstationen, vara med och utföra en fältstudie av användningen av lamporna samt ytterligare förbättra studentgruppens kontakt med samarbetsorganisationen Zingira i Kenya. Utöver många stipendieansökningar så samlar studentgruppen nu in pengar genom fikaförsäljningar, som även bidrar till att skapa publicitet och informera om Ingenjörer utan gränser.

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

Projektet drivs av en grupp ingenjörsstudenter från Chalmers tekniska högskola som valt att engagera sig ideellt i organisationen för att med hjälp av sina tekniska förmågor bidra till en bättre värld. Projektet planeras pågå från september 2015 till september 2016.