Projekt

Biogas Ghana 2.JPG
Biogas Ghana 1.jpg
Biogas Ghana 3.jpg
Biogas Ghana 4.JPG
Biogas Ghana 5.JPG

Under verksamhetsåret 2014/2015 drev Ingenjörer utan gränser ett pilotprojekt där en småskalig biogasreaktor konstruerades för att eventuellt utvecklas vidare i projekt inom biogas. Under sommaren 2015 lät två volontärer från lokalgruppen vid Linköpings universitet tillverka biogassystemet på vandrarhemmet Green House Ghana, i en by vid namn Karimenga i norra Ghana på gränsen till grannlandet Brukina Faso. Ibrahim Salifu är ägare av vandrarhemmet och han är en lokal profil i Karimenga. Ibrahim är en fadersgestalt för byn och är i många avseenden ovärderlig för byns utvecklande. Valet att placera biogasreaktorn på Green House var med avsikt att byborna skulle kunna ta del av gasen och laga mat i hans kök.

Eftersom projektet var ett pilotprojekt hade vi som ambition att bygga reaktorn av material och komponenter som skulle kunna monteras ner om reaktorn skulle behöva flyttas eller korrigeras. Vi ville också så långt som möjligt använda oss av material som kunde köpas lokalt på plats. Bland de större komponenter som användes finns en polytank om 1000 liter som användes som rötkammare, PVC-rör för matning och tömning av reaktorn, större hinkar för gaslagring och gasslang för att ansluta systemet till en gasspis. I slutändan blev det också så att reaktorn byggdes enbart med utrustning köpt på plats i närmsta grannstad, Bolgatanga, frånsett de två termometrarna som togs med från Sverige. Kostnaden för projektet landade också en bra bit under budget vilket visar att biogasprojekt som dessa inte nödvändigtvis behöver bli speciellt kostsamma. 

I dagsläget drivs systemet med kodynga. I projektplaneringsfasen hade vi som ambition att driva systemet med mänsklig avföring genom att koppla reaktorn till en toalett. Vi ville då inte bara åt de positiva effekterna som biogasen för med sig utan också öka medvetenheten i byn om hygien. I dagsläget går lokalbefolkningen ut i buskarna och gör sina behov. Väl på plats i byn tog resenärerna beslutet att driva systemet på kodynga istället. Det finns en djupt rotad avsky mot mänsklig avföring hos lokalbefolkningen och ett större motstånd än väntat mot att använda det som drivmedel för systemet stöttes på. Utformningen av systemet gjorde att hanteringen av avföringen skulle bli en större process än planerat vilket också skulle innebära ökad risk för sjukdomar och smittor för personen ansvarig för hanteringen.

I teorin är biogas en fantastisk lösning på de problem man brottas med i Ghana och i övriga Västafrika med skövling av skog och användningen av veden för matlagning. Att köpa gas är i dagsläget för dyrt för majoriteten av befolkningen i Karimenga och i övriga norra Ghana. Många människor vi träffade på plats i Ghana utryckte också en oro över matlagningen med träkol och därmed också skövling av skog. De utryckte ett stort intresse för biogas och förhoppning om liknande projekt i framtiden.

Även om biogas i teorin är en optimal lösning är det i praktiken svårare att få en småskalig biogasreaktor att fungera. I dagsläget fungerar inte vårt system. Det är många parametrar som spelar in som bland annat temperatur och pH-värde på processen. Den mest kritiska punkten som vi identifierade under implementationen av projektet är att få ett totalt gastätt system och därmed möjliggöra den anaeroba nedbrytningen. Att detektera en gasläcka är svårt vilken gjorde felsökningen av systemet omfattande och komplext. Förra årets resenärer har kontakt med personer i byn och arbetar för att hitta en lösning för att få systemet att fungera. Det är vår ambition att få biogasreaktorn att fungera och lyckas vi inte komma med en lösning innan nästa sommar kommer möjlighet för nästa års resenärer att kolla på systemet på plats i Karimenga. 

Fredrik Carlson
Resenär

Bloggat om projektet

IMG_5578.JPG

Framsteg och framtidsvisioner i Ghana

Sebastian Genas
Mycket har hänt i Karimenga den senaste tiden. Projekten fortskrider i lagom tempo och likaså gör livet i byn.
IMG_5470.JPG

Wuntenga, Sverige!

Sebastian Genas
Pontus Christerson och Fredrik Carlson berättar om uppstartandet av projektet, nya bekantskaper och livet i byn Karimenga i deras första rapport från solcells- och biogasprojektet i Ghana.