Projekt

vatrtentank.jpg

Ingenjörer utan Gränser har sedan 2008 samarbetat med organisationen MAVUNO, verksam i Karagweregionen i nordvästra Tanzania. Regionen är starkt präglad av vattenbrist under torrperioderna där befolkningen tvingas gå långa sträckor för att hämta vatten. På initiativ av Caroline Bastholm, ordförande för EWB Sverige, inleddes ett samarbete för att bygga vattentankar för uppsamling av regnvatten. Sedan starten har organisationen byggt över 500 vattentankar där Ingenjörer utan gränser har varit direkt involverade i en tiondel av byggnationerna, samt varit delaktiga i konstruktionsutveckling och förbättringar.

Den första generationens vattentankar hade enklare utformning och dess främsta syfte var att lösa den akuta vattenbrist som rådde i området, då vissa, ofta kvinnor och barn, fick gå uppemot 6 timmar om dagen för att hämta vatten. Under dessa år har vattentankarnas konstruktion utvecklats för att förbättra funktion och sanitet. Det finns nu två huvudsakliga olika versioner av tankar, en större med kapacitet på cirka 90 000 liter, tänkt att användas för skolor och andra större behov, samt en mindre version med kapacitet för cirka 20 000 liter, tänkt för familjehushåll och jordbruksutveckling. Under 2014 framtogs en manual för de stora tankarna, för användning både inom Ingenjörer utan gränsers organisation men även inom andra organisationer som verkar för förbättrad vattenförsörjning i utsatta områden i världen.

Nu har det blivit dags att sammanställa en manual för den uppgraderade versionen av de mindre tankarna, vilka främst byggs för hushålls och jordbruksanvändning. En projektgrupp från Ingenjörer utan Gränser i Göteborg har under våren (2016) arbetat med projektet. I juli 2016 kommer tre ingenjörer från gruppen åka till Tanzania för att, tillsammans med MAVUNO och dess hantverkare, deltaga i och dokumentera byggprocessen av en vattentank på landsbygden i området Rukole i Karagweregionen. Vattentanken byggs i samband med ett projekt som ska främja jordbruksutveckling och säkerställa vattentillgången för bönder och deras familjer även under torrperioder.

I samband med projektet skall även ett first­flush system installeras. Liknande system finns redan på de stora tankarna och dess syfte är att förhindra att smuts och damm som ansamlats på taken under torrperioden kommer med vattnet ner i vattentanken. Utformningen kommer vara anpassad för rådande förhållanden och bestå av en anordning som släpper förbi det första regnet på regnperioden innan vattnet leds ner i vattentanken. Detta överskottsvatten kan sedan användas där kraven på renhet och kvalitet är lägre, som tillexempel spolning på toaletter.

Målet är att manualen skall användas internt inom organisationen, men även möjliggöra kunskapsspridning till andra organisationer och på så sätt även få en större geografisk räckvidd för tekniken.

Projektet görs möjligt tack vare Ingenjörer utan gränsers samarbetspartners och det här projektets sponsorer COWI AB och Sweco. 

 

Bloggat om projektet

Gruppbild first-flush.JPG

Projektet genomfört och avslutat

MadeleineBurgren
First-flush systemet är på plats inom den planerade tidsramen, vi är väldigt nöjda och tacksamma för vår tid i Karagwe tillsammans med Mavuno och avslutar härmed med ett sista inlägg kring projektet.
13838403_10157203359135634_198909147_o.jpg

En berg- och dalbana

MadeleineBurgren
Nya utmaningar präglar dagarna kring utvecklingen av first-flush systemet, annars fortskrider bygget av vattentanken helt enligt planerna. Rapport från Ingenjörer utan Gränser Göteborg, New Rural Watertank Tanzania 2016
Gruppbild.jpg

Uppdatering Vattentanksprojekt Tanzania 2016

MadeleineBurgren
En projektgrupp från Ingenjörer utan gränser, Göteborg är på plats i Tanzania för att bygga en vattentank och utveckla first-flush systemet.