Projekt

P6120027.JPG

I Tanzanias nordvästra hörn, gränsande till Uganda, Rwanda och Viktoriasjön ligger området Karagwe. Karagwe är i landyta ett stort område men är i population för det mesta glesbefolkat. I största del är befolkningen självförsörjande bönder, där de flesta antingen odlar bananer, annans, bönor eller kaffebönor. För en skåning är Karagwe närmst ett bergslandskap. Utsikten från någon given punkt är stora kullar följt av djupa dalar. Hela regionen ligger högt över havet och som sådant är klimatet mycket behagliga 20-25 grader året runt. Marken är mycket bördig vilket syns på växtligheten. Sammantaget har regionen alla förutsättningar för ett väl utvecklat jordbruk. Trots förutsättningarna är jordbruket i dagsläget långt ifrån väl utvecklat och knappast industrialiserat.

Karagwe Development and Relief Service, kort Kaderes, är en lokaltbaserad organisation som genom sina initiativ ökar produktiviteten ochlönsamheten i jordbruket. Ingenjörer utan gränser bidrar tillderas goda arbete genom projektet Karagwe farmersdevelopment center. Syftet med Karagwe farmers development center är att höja utbildningsnivån ijordbruket för att öka nyttjandegraden av marken och öka kvalitén avprodukten. Samtidigt kommer centret verka som inkubator förentreprenörskap. Dels ska entreprenörer kunna samlas för att genomsamverkan utveckla och förbättra sina affärsidéer, dels ska centretsamordna co-operativ finansiering av entreprenörernas projekt. I ettområde där utomstående finansiärer (banker, staten eller privatainvesterare) är allt för ineffektiva är co-operativ finansiering bästasättet att driva utvecklingen framåt. Ingenjörer utan gränser kommer delta i utvecklingen av Karagwe farmers development center som projektör av byggnaden. Vi deltar både somarkitekt och konstruktör. Arbetet inleds sommaren 2015 då vi är påplats i byn Kitwe för att lära oss om de lokala byggtekniskaförutsättningarna för byggnaden och Kaderes vision för byggnadensfunktion. För att ge fler studenter chansen att utveckla sig själva i sinyrkesroll kommer flera studentgrupper att bjudas in att delta i enprojekteringstävling. Tävlingen hålls under hösten 2015 i samarbetemed Sydark Konstruera och Structor (ev. flera) som kommer att handledastudentgrupperna och bedöma slutresultaten. Projekteringstävlingensker med underlag av det vi lärt oss under sommarens besök. Vinnandestudentgrupp kommer att erbjudas chansen att fortsätta arbetet medbyggnaden med målet att under sommaren 2016 åka till Kitwe och inledabyggfasen.