Projekt

Sangwa Members-WA003.jpg
Sangwa Members-WA002.jpg

Syftet med projektet är att etablera en grisfarm och genom den skapa ett kompetensutvecklingscentrum för grisuppfödning i Rwanda i Gicumbi District. Syftet med Sangwa Job Training Center är att engagera unga i området för att komma ut i arbetslivet genom en professionell, teknisk och yrkesförberedande utbildning. 

Sangwas land för grisfarmen

Ingenjörer utan gränser kommer i projektet att bidra med kunskap inom konstruktion av grishuset, införskaffandet av 3 suggor och en galt samt att utveckla en kursplan som Sangwa Job Training center kan använda för sin utbildning.

Sangwas land där yrkesutbildningscentret ska byggas

Projektet kommer att pågå under drygt ett år fram till sommaren 2016. Vår budget är cirka 70 000.

Bloggat om projektet

Well-10m in depth IMG-20151017-WA0002 (1).jpg

Kursplansarbete för Sangwa Job training center

Nandi Moksnes
Projektet "Grisuppfödning och yrkesutbildning på Sangwa Training Job Center i Rwanda" fortskrider med kursplansarbete samt kursmaterial som projektet ska ta fram för yrkesutbildningen.
Picture 17.jpg

First pens in Sangwa Job Training center in Rwanda are built

Nandi Moksnes
The first great milestone for the project is in good progress with the first pens ready for the 3 sows and 1 boar that will procured during August/September.