Projekt

econef1.jpg
econef2.jpg
econef3.jpg

”Econef gråvatten- och toalettsystem” är ett delprojekt i Econef Tanzania. Econef Tanzania är en icke statlig organisation som arbetar med att ta hand om föräldralösa barn i norra Tanzania. Organisationen grundades av Caroline Nicholas i Jua Kali utanför Arusha. Barnen som bor hemma hos Caroline, där verksamheten drivs, har olika bakgrund men vanligast är att de har förlorat sina föräldrar på grund av AIDS.

För att kunna ta hand om fler barn arbetar organisationen för tillfället med att bygga ett nytt och större barnhem på en tomt vid Kilimanjaros fot. Området är hårt drabbat av klimatförändringar genom bland annat oförutsägbart väder, vattenbrist och erosionsproblematik. Projektgruppens uppgift är att konstruera ett fungerande toalett- och gråvattensystem på det nya barnhemmet. Projektgruppen består idag av tre landskapsarkitekter och en VA-ingenjör som arbetar i nära samarbete med ECONEFS grundare och barnhemmets arkitekter.

Då det inte finns tillgång till grundvatten i området är det viktigt att ta tillvara på regnvattnet. Barncentrets tak är konstruerat så att regnvatten samlas upp och leds till tankar i marken. Toalett- och gråvattensystemet utformas så att gråvatten och fekalier återanvänds i odlingar genom olika infiltrationsbäddar. Infiltrationsbäddarna ska vara hållbara, enkla i drift och bli en del av en giftfri miljö för barn. Systemet för toaletterna konstrueras genom att duschvatten hjälper till att transportera urin och fekalier till en slamavskiljare. Avloppsvattnet leds till bananodlingar, slammet töms en gång per år och komposteras i behållare för att sedan återanvändas på odlingarna. Övrigt gråvatten leds direkt till växtbäddar på barnhemmets innergårdar samt till fruktodlingar.

Projektet påbörjades under påsken 2016 då projektgruppen åkte ner för att prata med de personer som är involverade i Econef Tanzania, samt göra en inventering och inmätning av platsen. Nu återstår projektering i Sverige och så småningom byggledning i Tanzania.

För mer information besök econef.org eller ta kontakt med någon av oss i projektgruppen:

Julia Vilkénas, juliavilkenas@gmail,com Anna Valman, anna.valman@gmail.com Johanna Ardland Bojvall, Johanna.ardland-bojvall@ramboll.se Hanne Nilsson, hannemnilsson@gmail.com