Projekt

Projectpic2 2016.017.jpg
Projectpic1 2016.017.jpg

Projektet syftar till att ta fram en affärsplan för försäljning av småskaliga solpaneler till hushåll på landsbygden. Målet är att i sommar hjälpa den lokala partnern Mavuno starta upp en affärsverksamhet och sedan använda affärsplanen för att stödja lokala entreprenörer i liknade projekt i framtiden.

Tanzania är ett land i östra Afrika som är känt för sin fantastiska natur, sitt rika djurliv och välkomnande människor. Trots god ekonomisk tillväxt de senaste åren är det endast några få procent av befolkningen på landsbygden som har tillgång till elektricitet. Att öka tillgången på elektricitet är ett effektivt sätt att höja levnadsstandarden för människor. Det ger invånarna bättre möjlighet till information via TV, radio och mobiler. Det förbättrar hälsan när glödlampor ersätter fotogenlampor som släpper ut farlig rök. Tillgången till elektricitet underlättar även utbildning då skolbarnen lättare kan studera på kvällarna efter att det har blivit mörkt. Det är bara en tidsfråga innan elektricitet når hela Tanzania, frågan är bara hur detta ska ske? Därför syftar detta projekt till att öka tillgången till elektricitet på landsbygden med hjälp av solenergi för att främja ett hållbart levnadssätt som inte skadar miljön.

Det här projektet är ett pilotprojekt inom Renewable Energy Program och genomförs i samarbete med den lokala organisationen MAVUNO Projects i den tanzaniska byn Chonyonyo. Projektet går ut på att utveckla, implementera och utvärdera en affärsplan för att sälja och installera småskaliga solcellssystem, så kallade Solar Home Systems (SHS) till privata hushåll. Dels ska detta hjälpa organisationen MAVUNO Projects att starta upp en försäljning av solcellssystem, för att sprida användningen av solpaneler i området, men även fungera som en mall för hur Ingenjörer utan gränser ska arbeta med liknande projekt i framtiden.

Projektet planeras och förbereds av Ingenjörer utan gränser i Linköping under vintern och våren. Under sommaren 2017 åker två resenärer ner till Karagwedistriktet i Tanzania och hjälper MAVUNO Projects med att installera SHS samt att senare utvärdera hela processen. Utvärderingen har som syfte att ta reda på vilka system som fungerar bra, hur betalningsmetoden fungerade samt kundernas generella upplevelse av tjänsten. SHS kommer att köpas in under våren och förväntas finnas på plats när resenärerna anländer så att arbetet kan påbörjas så fort som möjligt. Resenärerna kommer även kontrollera att en person från MAVUNO Projects blir utsedd för att fortsätta arbetet efter att resenärerna åker hem och att denna person har rätt kunskap om installationerna och affärsplanen.

Projektmedlemmar

 • Rasmus Lundvik
 • Elin Mikaelsson
 • Klas Walldén
 • Erik Karvonen
 • Joar Hjärtsjö
 • Linda Johansson
 • Linnea Orsholm
 • Oscar Andersson
 • Patrik Björklund
 • Jimmy Angren
 • Sara Svensson
 

Bloggat om projektet

20046183_10155589873697566_39052023_n.jpg

Solpanelsprojekt i Tanzania

rasmuslundvik
Trots att det nu har gått en månad av Tanzaniaprojektet händer det dagligen oklara saker som vi inte hade planerat. Detta beror mestadels på språkförbistringen då vår swahili fortfarande är bristfällig men även på en och annan kulturkrock. För oss är dessa händelser en upplevelse som skapar spänning i vardagen och som vi nu har blivit duktiga på att hantera.
19549764_10155534712922566_967213487_o.jpg

Solpanelsprojekt i Tanzania

rasmuslundvik
Nu har det gått två veckor av Linköpingsgruppens projekt i Tanzania där vi just nu håller på att dra el till två nya byggnader på vår samarbetspartner, MAVUNOs, flickskola, samt ser över det tidigare installerade solpanelssystemet. Senare i sommar kommer vi även att undersöka potentialen för att utöka solpanelsmarknaden i området.