Om våra projekt

målar solpanelsställningar.jpg
Solpanelsinstallation i samarbete med Mavuno i Chonyonyo, Tanzania

 

Allmänt om våra projekt - fokus och långsiktighet

Alla våra projekt genomförs med stabila och kompetenta lokal samarbetspartners. Detta för att säkerställa att projekten ger långsiktig effekt både avseende resultat och överförande av teknik och kunskap. Därför lägger vi stor vikt vid kontinuerlig utvärdering av våra lokala partners och jobbar aktivt mot ett långsiktigt partnersamarbete där ett lyckat projekt följs av fler projekt.

Vi fokuserar på arbete i politiskt och säkerhetsmässigt stabila områden. I princip alla våra projekt handlar om att bygga en långsiktigt fungerande infrastruktur. Vi tror att våra projekt har störst chans att leda till varaktiga positiva förändringar i stabila miljöer där människor har möjlighet och kraft att engagera sig och driva våra samarbetsprojekt framåt.

Vid sidan av dessa generella krav på våra projekt fokuserar vi också själva projekten på fyra fokusområden:

  1. Hållbar energiförsörjning, inte minst i områden som saknar den infrastruktur vi är vana vid här i Norden. Därför har det blivit naturligt att vi t.ex. fått fler och fler solcellsrelaterade projekt allteftersom denna teknik blivit mer och mer kostnadseffektiv.
  2. Hållbar vattenförsörjning såväl avseende tillgång till vatten som vattenkvalitet och sanitet. Här i Norden har vi vatten i överflöd, i våra projektområden är vatten en bristvara.
  3. Skolor och utbildning som utan tvekan är nyckeln till att långsiktigt förbättra levnadsvillkoren i en region. I dessa projekt har vi också en speciell satsning på utbildning av flickor, ett eftersatt område på flera ställen i våra projektområden.
  4. Sjukhus och vård, där vi fokuserar på de tekniska aspekterna energi, vatten, sanitet och sjukhuslogistik

Genom dessa fyra fokusområden strävar vi mot att över tid bygga upp en bred och djup kompetens så att vi kan skala upp verksamheten och föra ut bra lösningar på fler ställen. Dessutom måste det för varje enskilt projekt finnas ett lokalt uttalat och verifierat behov för att vi skall starta upp ett projekt.

Hur vi jobbar i våra projekt - professionell projektledning och kompetensbaserat samarbete

Vi har en väl etablerad och fungerande projektmodell för såväl hela vår projektportfölj som enskilda projekt. Våra projektgrupper tillsätts baserat på den kompetens som behövs för att ge projektet goda förutsättningar för att lyckas. I detta sammanhang är de bidrag vi får i form av experthjälp från våra partners bland företag och organisationer i Sverige och ute i världen viktiga och värdefulla.