Examensarbete

 

Vi får ibland frågor angående SIDA och deras stipendiestöd till exjobb. Här finns därför lite information kring MFS och hur vi kan hjälpa till i relation till ett MFS-projekt.

MFS är en form av projektstöd som SIDA delar ut via internationella programkontoret. Dess syfte är att hjälpa studenter att genomföra utvecklingsrelaterade fältprojekt i utvecklingsländer. Stipendiet kan fås vid genomförande av kandidat- eller mastersuppsats och kräver åtminstone 8 veckors fältarbete i värdlandet. Stipendiet ges endast till Svenska medborgare eller de med permanent Svenskt visa.

Stipendierna delas ut av utbildningscentra (universitet etc.) och det är hos dessa som man får ansöka om man är intresserad. Vanligtvis genomförs uppsatsarbetet på den institution man ansöker om stipendiet hos. Det har dock tidigare varit möjligt att få överblivna stipendier från andra avdelningar eller skolor än den man studerar vid, speciellt mot slutet av året.

För fullständiga regler och mer information kring stipendiet titta på Internationella Programkontorets sida:

www.programkontoret.se/sv/Program-och-stipendier/Program-A---O/Minor-Field-Studies/

Titta också på www.mfs.nu, sidan är framförallt till för de som redan fått stipendier och ska genomgöra SIDAs obligatoriska kurs, men där finns också länkar till reserapporter och uppsatser från tidigare studier.

Specifik information för Chalmers:

Chalmers fick 25 stipendier att dela ut under 2011 och dessa var uppdelade mellan institutionerna Enegi och Miljö, Väg och vatten, Radio- och rymdvetenskap, Industriell ekonomi, samt några stipendier som är sökbara och administreras över hela Chalmers. Chalmers har som policy att förfördela för exjobb före kandidatarbeten vid utdelning av stipendierna. För mer information och kontaktpersoner, titta på den här länken:

https://student.portal.chalmers.se/sv/studentliv/ekonomi/stipendier/Sidor/mfs.aspx

Vad vi i Ingenjörer utan gränser kan hjälpa till med:

Vi har för närvarande ingen möjlighet att ge ut lämpliga projekt för Minor Field Studies. Vi kan dock, beroende på din bakgrund, tipsa om lämpliga personer att prata med på olika avdelningar för att hitta ett bra projekt. Vi har också flera medlemmar som genomfört MFS-projekt tidigare och kan svara på lite frågor om hur det är att göra det, vad man bör tänka på etc. Vi kan också, beroende på värdland, tipsa om lokala kontakter som man kanske kan prata med före och under arbetet.

Har du några frågor, så maila oss på mfs[at]ingenjorerutangranser.se så ska vi försöka hjälpa till så gott vi kan!