Bloggen

torsdag, december 1, 2016 - 08:29
E2Egbg.png
Projektet Engineer2Engineer låter kvalificerade ingenjörer bland nyanlända flyktingar snabbt komma i kontakt med den svenska arbetsmarknaden - redan under perioden då deras asylansökan behandlas. Ingenjörerna som kommer har goda kunskaper i engelska, god utbildning och ofta relevant yrkeserfarenhet. Att komma i kontakt med arbetslivet ger en snabbare integration. Efter ett mycket lyckat pilotprojekt söker vi nu dig som vill hjälpa fler nyanlända komma i arbete.

Engineer2Engineer har nyligen avslutat ett pilotprojekt där Ingenjörer utan gränser tillsammans Athena Advisory berett praktikplatser och anställningar för 26 nyanlända ingenjörer på teknikföretag i Göteborgsområdet.  Projektets modell har varit att söka upp ingenjörer (huvudsakligen på flyktingförläggningar), genomlysa deras CVn och kontakta möjliga arbetsgivare. Ingenjörer och arbetsgivare har mötts vid konferenser och företagsträffar med matchning och intervjuer. Slutligen har detta lett till praktikanställningar. Det ges ingen lön till ingenjören och ingen ersättning till arbetsgivaren. Det ömsesidiga intresset hos båda parter – att öppna en första kontakt med den svenska arbetsmarknaden – har varit tillräckligt motiverande.

 

Vi vill fortsätta med en ny omgång av Engineer2Engineer och har kontakt med många nyanlända ingenjörer som vill komma ut i arbetslivet.   Vi bedömer att de större företagen har potential att ta in fler praktikanter. Dessutom finns ett stort antal mindre teknikföretag med engelska som arbetsspråk.

För att kunna fortsätta behöver vi fler volontärer till Ingenjörer utan gränser. Vi söker dig som är ingenjör och anställd eller nyligen pensionerad från lämpliga arbetsgivare i Västsverige.

De uppgifter som är aktuella är att:

·         Träffa nyanlända ingenjörer, diskutera deras CVn, informera om företagens arbetsformer

·         Kontakta arbetsgivare, biträda i intervjuer och matchning

·         Delta i projektets möten och evenemang

Du kan själv styra hur stor din insats ska vara. Men räkna med att det tar åtminstone fyra timmar i veckan under projektets intensiva faser.

Detta är ett angeläget och berikande arbete – vill du veta mer, kontakta Ingenjörer utan gränser/Peter Möller (peter.moller@ingenjorerutangranser.se)   

 

Vill du engagera dig i Engineer to Engineer aktiviteter på en annan ort? Kontakta integration@ingenjorerutangranser.se