Bloggen

tisdag, augusti 16, 2016 - 09:26
IMG_2898.JPG
IMG_2895.JPG
IMG_2445 copy.jpg
IMG_2897.JPG
IMG_2743.JPG
IMG_2372.JPG
Projektet är i och med det har inlägget över. Det mesta har gått enligt projektplanen men vissa förändringar gjordes på plats.

I skrivande stund har Philip lämnat oss för att återvända hem till Sverige. Nu är endast jag och Dennis kvar och vi har precis avslutat det lilla som var kvar att göra. Tyvärr var taket i volontärshuset inte klart när vi kom tillbaka från Rwanda. Vi var lovade att det skulle vara fädigt men de har fortfarande ungefär en veckas jobb kvar. Att vänta en vecka för två timmars arbete kändes ganska segt och oproduktivt. Som tur var hjälpte Adam, den ansvariga för systemet här på skolan, oss att visa en lokalelektriker hur han ska sätta upp de resterande lamporna i taket. Efter en kort genomgång kan vi nu lämna skolan med en väldigt bra känsla i kroppen. 

Som tidigare nämnts gick årets projekt ut på att installera el i laboratoriet och i volontärshuset, utbilda personer som skulle kunna göra nya installationer i framtiden samt att informera elever och lärare om systemet. Allt har gått som tänkt förutom utbildandet av personer, kommunikationsproblemen blev alldeles för stora. Vi kände oss därmed inte bekväma med att lämna över ansvaret till dessa personer eftersom elektricitet kan vara farligt vid fel utförande.

Vi fick därför ändra lite i projektplanen och la istället större delen av tiden på göra så mycket annat behövligt arbete som möjligt för att göra systemet säkert och hållbart. Vi flyttade tidigare installerade solpaneler, som endast tillgodosåg handikappshuset med el, till solpanelsparken och kopplade på handikappshuset till det stora systemet istället. Vi kopplade också på administrationsbyggnaden samt gjorde deras användning av vattenpumpar säker, den var verkligen var farlig innan. En utav de viktigaste insatserna var att koppla på det lokala elnätet till systemet. Det funkar nu felfritt och kommer på sikt att förlänga livslängden på batterierna samtidigt som det nu är ett modernt och effektivt system där solenergin kan utnyttjas på ett bättre sätt!


Vi tackar för den här tiden och hoppas att vår lilla insats har gjort en skillnad för skolan och dess framtid. I höst börjar 80 nya elever på skolan varav en del kommer från väldigt fattiga förhållanden. Vissa av dessa kan behöva ekonomiskt stöd för att kunna genomföra sina studier. Vill du som oss hjälpa dessa elever kan du höra av dig till någon av oss eller till Eva Svanberg för mer information.

Vi hoppas självklart också att ni som läst våra inlägg uppskattat dem!

 

Kwaheri,
Patrik Björklund
Philip Laurizhon
Dennis Nebo